شرح وظایف آموزش

·        انجام امور ثبت نام و راهنمایی جهت انتخاب واحد کلیه پذیرفته شدگان جدید در هر سال تحصیلی بر اساس آخرین دستور العمل های بخشنامه های مربوطه ،دریافت مدارک و برابر با اصل نمودن مدارک و پیگیری امور مربوط به رفع نواقص

·        راهنمایی در انتخاب واحد دانشجویان قدیم در هر نیمسال تحصیلی با توجه به آیین نامه آموزشی

·        راهنمایی دانشجویان در خصوص آیین نامه آموزشی

·        انجام امور مربوط به معادلسازی دروس دانشجویان جدید الورود و ارسال به مرکز استان جهت تآیید و نتیجه نهایی

·        انجام امور مربوط به تغییر رشته (به صورت عادی یا بخشنامه مندرج)تا حصول نتیجه

·        انجام کلیه امور مربوط به لغو عدم مراجعه ،انصراف از تحصیل ،افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان مشمول تا حصول نتیجه

·        انجام کلیه امور مربوط به نقل و انتقالات از قبیل مهمان موقت ،مهمان دائم ،انتقال دانشجویان از این مرکز به سایر مراکز و بالعکس تا حصول نتیجه

·        صدور انجام گواهی های تحصیلی و دانشجویی و معرفی نامه به سایر ارگانها و نهادها

·        پیگیری و اعلام نمرات اعلام نشده

·        ارسال کارنامه و یا ریز نمرات دانشجویان به سایر موسسات آموزشی و سازمانهای متقاضی

·        پیگیری و اقدام هر گونه مکاتبه در خصوص اعلام شماره دانشجویی، کسر کارت آزمون ،مغایرت های شناسنامه ای و مغایرت معدل

·        تعیین آخرین وضعیت دانشجویان از قبیل :اخراج به علت اتمام سنوات ، انصراف ، عدم مراجعه و فارغ التحصیلی

·        بررسی صورتجلسه امتحانات رشته مربوطه و ثبت غایبین در سیستم

·        تهیه لیست و آمار تکدرس و برگزاری آزمون تا حصول نتیجه

·        تهیه لیست دروس ارائه شده همراه با آمار دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی

·        اعلام انواع آمار دانشجویی

·        بررسی ایمیل های دیدگاه و پاسخ دهی مناسب در مدت زمان معین

·        اعلام فراغت دانشجوی فارغ التحصیل به امور فارغ التحصیلان

·        انجام سایر امور آموزشی محوله از طرف مسئول آموزش

·        معرفی دروس ارائه شده در سیستم گلستان قبل از انتخاب واحد هر نیمسال

 

بيشتر

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما