دوشنبه 7 فروردین 1402   23:43:09
خدمات الکترونیک
1398/10/30 دوشنبه
تماس با ما
1401/8/30 دوشنبه
کارکنان دانشگاه پیام نور استان مازندران واحد چمستان
 
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکتر عباس اسکوئيان رئيس دانشگاه پیام نور واحد چمستان 01144669062
سید مرتضی حسینی مدیر اداری ومالی 01144669061
خانم توکلی کارشناس آموزش - برنامه ريزي درسي 01144669466
قدرت پیام مدیر فرهنگی 01144669061
کارشناس مسئول فارغ التحصیلان و حراست
01144669466
خانم سعیدی مسئول آموزش -کارشناس مسئول امور دانشجویی 01144669061
خانم سعیدی کارشناس آموزش 01144669466
مهدی لطفی کارشناس آموزش 01144669466


اطلاعیه ها
بيشتر
همايش ها
بيشتر
 
 
 
 
 
 
 
اخبار
بيشتر
آموزش
بيشتر
امتحانات
بيشتر
برنامه ریزی درسی
بيشتر
دانش آموختگان
بيشتر
آموزشهای آزاد
بيشتر
فرهنگی و دانشجویی
بيشتر